P5-57

 

CMAX

COMPARE-軸位置

通訊位址:0572H

0573H

 

 

參數屬性:

各軸獨立參數

相關索引:7.11.2

 

 

操作介面:

面板 / 軟體

通訊

 

 

初值:

0

 

 

控制模式:

ALL

 

 

單位:

-

 

 

設定範圍:

-2147483648 ~ +2147483647

 

 

資料大小:

32bit

 

 

資料格式:

DEC

 

 

參數功能:

COMPARE脈波來源的軸位置顯示於此。

COMPARE停止(請參考P5-59)時才可以寫入!

1來源為Capture軸則禁止寫入。

2 來源為主編碼器時,本參數也禁止寫入,脈波解析度由參數P1-46決定。當P5-59.Y設為主編碼器時,本參數重置為馬達回授位置(監視變數00h)。若馬達回授位置因原點復歸或CAP而重新定義後,將與本參數不相同,可設定P5-59.Y=0再設為3即可將本參數重新對準馬達回授位置。